METS JA MAKSUD aastal 2019

Metsa müük ja tulumaks (kinnistu müümisel)

Kui oled otsustanud müüa oma metsamaa metsandusettevõttele, siis oluline on see, kas tegemist on füüsilise isiku ettevõtlusega (FIE) või füüsilise isiku (FI) vara võõrandamisega, sest maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinevad.


Kui metsakinnistu müüjaks on eraisik, siis tekib kasu vara võõrandamisest. Tulu metsakinnistu (vara) võõrandamisest on müüdud metsakinnistu ostuhinna ja müügihinna vahe. Kasust saab maha arvestada dokumenteeritud ja tõestatavad kulud, mis on tehtud kõnealuse metsamaa majandamisel või on müügitehinguga otseselt seotud.


Antud kasu kuulub maksustamisele ainult tulumaksuga (aastal 2019 on tulumaks 20%).


Omandireformi käigus tagastatud metsamaa müük


Kui toimub omandireformi käigus tagastatud metsamaa müük, siis sellest müügist saadud tulu on maksuvaba, ka siis, kui seda müüakse osade kaupa.


Kinkimise teel tasuta omandatud metsamaa müük

Kui soovid müüa metsakinnistu, mis on saadud tasuta kinkimise teel, siis vara omandamiseks tehtud kulu on null ja kasuks loetakse võõrandamisest saadud kasu füüsilise isiku kasuks vara võõrandamisest.


Pärimise teel omandatud metsamaa müük


Pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud. Ülejäänud tulu kuulub maksustamisele. Lähemalt selle kohta loe Maksu- ja Tolliameti koduleheltRaieõiguse ja metsamaterjali müüki puudutavad maksud

Kui olete otsustanud müüa raieõigust või metsamaterjali, siis loetakse saadud kasu kasuks vara võõrandamisest. Ei ole vahet, kas antud metsamaa on omandatud ostmise, kinkimise või pärandamise teel, kuid sealjuures ei tohi tegemist olla ettevõtlus objektiga. Raieõiguse müügist loe lähemalt meie postitusest Raieõiguse Ost


Raieõiguse ja metsamaterjali müügist saadud tulu maksustamine eraisikutele:


Alates aastast 2012 on võimalik raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.


NÄITEKS: Kui raieõiguse võõrandamine toimus aastal 2018, siis on võimalik maksustada seda kasu hiljemalt 2021 aasta tuludeklaratsiooniga. Tulu saamise ja kasu maksustamise vahelisel ajavahemikul tehtud metsa majandamise kulud võib kasust maha arvata. Täpsemalt saate selle kohta edasi lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.Ehk huvitab teid ka:Kuidas müüa metsa aastal 2019?

Kasulikke viiteid metsaomanikule

Metsamajandus

Metsaseadus

Metsamajanduskava.ee

Metsamajanduskava taotlemine

Raieõiguse Ost

Metsa Müük

Erametsakeskus

SOOVITE MÜÜA
METSA VÕI RAIEÕIGUST?

Ostame metsamaad, metsa ja raieõigust teie metsakinnistul!Kui olete otsustanud hakata müüma oma metsakinnistut, võtke ühendust meie metsamaakleriga läbi kontaktivormi, või helistage meile.


Olles pikaldase kogemustega metsanduses, saame teile alati pakkuda proffessionaalset nõu ka juhul, kui soovite oma metsamaad või metsamaterjali kellelegi teisele müüa. Meie toetame eelkõige Eesti metsandust ning usume et Eesti metsad peaksid jääma Eestlaste valdusesse.


X

Ostame metsa- ja metsamaad!

Soovid müüa metsamaad või raieõigust? Küsi hinnapakkumist metsa müügiks.