Mets ja maksud aastal 2022

Metsa müük ja tulumaks (kinnistu müümisel)

Alljärgnevas kokkuvõttes toome välja metsa müüki ning sellelt makstavaid makse puudutava. Ennem metsa müüki, tasub alati teada, millised on sellega kaasnevad maksukohustused, et pärast ei tuleks halbu üllatusi.

Kui olete otsustanud müüa oma metsamaa metsandusettevõttele, siis oluline on see, kas tegemist on füüsilise isiku ettevõtlusega (FIE) või füüsilise isiku (FI) vara võõrandamisega, sest maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinevad.

Kui metsakinnistu müüjaks on eraisik, siis tekib kasu vara võõrandamisest. Tulu metsakinnistu (vara) võõrandamisest on müüdud metsakinnistu ostuhinna ja müügihinna vahe. Kasust saab maha arvestada dokumenteeritud ja tõestatavad kulud, mis on tehtud kõnealuse metsamaa majandamisel või on müügitehinguga otseselt seotud.

Antud kasu kuulub maksustamisele ainult tulumaksuga (aastal 2022 on tulumaks 20%).

Omandireformi käigus tagastatud metsamaa müük

Kui toimub omandireformi käigus tagastatud metsamaa müük, siis sellest müügist saadud tulu on maksuvaba, ka siis, kui seda müüakse osade kaupa.

Kinkimise teel tasuta omandatud metsamaa müük

Kui soovid müüa metsakinnistu, mis on saadud tasuta kinkimise teel, siis vara omandamiseks tehtud kulu on null ja kasuks loetakse võõrandamisest saadud kasu füüsilise isiku kasuks vara võõrandamisest.

Pärimise teel omandatud metsamaa müük

Pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud. Ülejäänud tulu kuulub maksustamisele. Lähemalt selle kohta loe Maksu- ja Tolliameti kodulehelt

Raieõiguse ja metsamaterjali müüki puudutavad maksud

Kui olete otsustanud müüa raieõigust või metsamaterjali, siis loetakse saadud kasu kasuks vara võõrandamisest. Ei ole vahet, kas antud metsamaa on omandatud ostmise, kinkimise või pärandamise teel, kuid sealjuures ei tohi tegemist olla ettevõtlus objektiga. Raieõiguse müügist loe lähemalt meie postitusest Raieõiguse Ost

Raieõiguse ja metsamaterjali müügist saadud tulu maksustamine eraisikutele:

Alates aastast 2012 on võimalik raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

NÄITEKS: Kui raieõiguse võõrandamine toimus aastal 2022, siis on võimalik maksustada seda kasu hiljemalt 2023 aasta tuludeklaratsiooniga. Tulu saamise ja kasu maksustamise vahelisel ajavahemikul tehtud metsa majandamise kulud võib kasust maha arvata. Täpsemalt saate selle kohta edasi lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Lugege ka meie teisi kokkuvõtteid:

Soovite müüa metsamaad
või raieõigust?

Metsamaa ost parima turuhinnaga

Kui olete metsamaa müügi kasuks otsustanud, küsige kindlasti hinnapakkumine ka meie käest. Tänu pikaajalisele investeerimiskavale saame pakkuda õiglast ning väärikat hinda ning meile võib pakkuda nii taastamist vajavaid kinnistuid, kui ka küpset metsa.

Tänu meie pikaajalisele kogemusele metsanduses, saame teile alati pakkuda professionaalset nõu ka juhul, kui soovite oma metsamaad või metsamaterjali kellelegi teisele müüa. Meie toetame eelkõige Eesti metsandust ning usume et Eesti metsad peaksid jääma meie kaaskodanike valdusesse.

Võtke meiega ühendust ning teeme teile esmase hinnapakkumise juba lähima paari päeva jooksul. Lisaks saame teid nõustada teoreetiliste probleemide korral, kõiges mis puudutab metsa, aga ka erinevaid makse ning võimalusi, kuidas oma metsa kõige paremini realiseerida.