Metsamajandamiskava

Võtke meie kindlasti ühendust, kui vajate abi metsamajandamiskava koostamisel. Konsultatsioon on tasuta!

Metsamajandamiskava
koostamine

Metsamajandamiskava

Metsamajandamiskava ehk metsakava on dokument, mis on kohustuslik kõigile metsaomanikele, kes soovivad läbi viia erinevaid hooldus- või raviraieid, aga ka lageraite ning kelle metsakinnistu on suurem kui viis hektarit. Metsakava koostab taksaator ning metsakava koostamise hind sõltub teenusepakkujast, kuid on keskmiselt 15-25€ hektari kohta. Kui te soovite oma metsakinnistule koostada metsamajandamiskava, saatke meile päring ning edastame selle meie koostööpartnerist taksaatoritele, kes võtavad teiega ühendust.

Metsamajandamiskava - miks seda vaja on?

Metsamajandamiskava on vajalik selleks, kui metsaomanik soovib oma metsa majandada. Metsakava koosneb inventeerimisandmetest ehk andmetest, mis näitavad teie metsa hetkeseisukorda, annab ülevaate puistu liigilisest koosseisust, selle vanusest, tervislikust seisundist jne. Metsakava ongi dokument, millele pealevaadates saab hinnata teie metsa olukorda, samuti saab juba ainuüksi metsakava alusel teie metsa väärtust hinnata.

Lisaks inventeerimisandmetele on metsakavas kirjas metsamajanduslikud tööd järgmiseks kümneks aastaks. St, metsakava on nagu metsaomaniku spikker tööde jaoks, mida oleks tarvis metsakinnistul läbi viia. Metsa inventeerimise kohustus lasub kõigil, kes soovivad teha uuendus- või hooldusraieid juhul, kui nende kinnistu suurus ületab 5ha. 

Metsakava koostamise saab tellida vaid kinnistu omanik, olgu selleks ettevõte või eraisik, ehk seda ei saa teha metsaomaniku eest kolmas osapool (nt metsafirma, ega naaberkinnistu omanik). 

 

Metsamajandamiskava koostamise aeg sõltub eelkõige kinnistu suurusest, ligipääsetavusest ning teistest väiksematest faktoritest. Metsakava koostamise hind arvutatakse hektaripõhiselt, seega ei mõjuta töödele kuluv aeg kava koostamise hinda.

Metsakava koostamine maksab alates 16 eurost kuni 25 euroni, olenevalt teenusepakkujast. Meie koostööpartner teeb teile individuaalse hinnapakkumise olenevalt teie kinnistu eripäradest. Pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.

Metsakava koostab taksaator, ehk oma ala spetsialist, kellel on ka vastav kutsetunnistus.

Metsamajandamiskava olemasolu on rangelt soovituslik, kuid kohustuslik kõigile metsaomanikele, kelle metsamaa suurus ületab 5ha ning kes soovivad läbi viia uuendus- või hooldusraieid. 

Jah. Metsakava koostamiseks saate taotleda riigipoolset toetust, täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust.

metsamajandamiskava

Metsa müük

Lugege, kuidas toimub metsa müügi protsess teile kui müüjale.
2023

Raied

Millised on erinevad raied ning kuidas toimib raieõiguse müük.

Metsakava

Mis asi on metsakava ning miks metsaomanikul seda üldse vaja on.

Metsa hind

Metsamaa hektari hind ja selle kujunemine aastal 2023
Metz Fund OÜ
+372 518 8829

Tasuta konsultatsioon

Kontaktivorm

Võtke meiega ühendust juba täna ning meie eksperdid aidatavad teie investeeringust maksimumi võtta.

Scroll to Top