Metsamaa ja metsa
ost üle Eesti

Aitame teil müüa teie metsamaad parima võimaliku hinnaga, pakkudes asjatundlikke juhiseid ja teadmisi turu hetketrendidest.

Kontaktivorm

Metsa ost kuni 39 000€ hektari eest

Ostame teie metsamaa ning maksame hektari eest kuni 26 000€. Kui plaanite müüa oma metsa, võtke meiega ühendust ning teeme teile esmase hinnapakkumise juba lähima kahe tööpäeva jooksul. Ostame kasvavat metsa, küpset metsa, aga ka raiesmikke. Aitame teid metsa istutamisel ning pakume tasuta konsultatsiooni.

Millist metsa ostame?

Ostame kõiki tüüpi metsakinnistuid, ehk alustades raiesmikest, mille saame ise üles töötada ning lõpetades kinnistutega, millel on juba raieküps mets. Eelistame kinnistuid Tartu-, Valga-, Pärnu-, Harju- ja Ida-Virumaal kuid meie portfellis on kinnistuid üle Eesti. 

Investeerime metsakinnistutesse pikema investeerimiskava alusel, mis tähendab, et saame teile alati pakkuda konkurentsivõimelist hinda. Metsa hinna määrab meie metsandusspetsialist, kes lähtub metsakinnistu hindamisel erinevatest faktoritest, nagu kinnistu suurus, asukoht, ligipääsetavus, aluspinna mullaviljakus, puistu liigiline koosseis, puistu vanus ning muud väiksemad faktorid. Kui teid huvitab, kuidas kujuneb metsa hind, lugege sellest lähemalt meie kokkuvõttest: metsa hind. 

Kui võtate meilt metsa ostu hinnapakkumise, vastame enamasti juba samal tööpäeval, aga hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Anname endast alati parima, et olla oma klientidele ja koostööpartneritele olemas ning pingutame, et pakkuda turu parimat teenust.

Metsandusalaste küsimuste või väljakutsete puhul võtke meiega ühendust, kasutades selleks ülevalolevat kontaktivormi.

Metsa ostu puudutavad levinud küsimused ja nende vastused

Tihtipeale küsivad metsaomanikd meilt samu küsimusi, seetõttu oleme ennetavalt pannud kirja levinuimad küsimused ning nende vastused. Lisaks vaadake meie kodulehel olevaid erinevaid informatiivseid kokkuvõtteid, kust leiate kindlasti mõne kasuliku viite või vastuse. Kui teil on lisaküsimusi, saate meiega alati ühendust võtta ja vastame teile esimesel võimalusel.

Saates meile hinnapäringu, vastame enamasti juba järgmisel tööpäeval, aga hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Te võite meile ka helistada numbril 5188829, või saata emaili info@erametsaselts.ee.

Jah. Müües oma metsakinnistu, olete kohustatud maksma müügitulult 20% tulumaksu. Alates aastast 2020 kehtib raieõiguse müügil metsaomanikele maksusoodustus 5000€. Lugege nendel teemadel pikemalt meie kokkuvõttest: metsa müük ja tulumaks.

Metsamajandamiskava koostamine maksab 15-25€ hektari eest, olenevalt teenusepakkujast. Vaadake lähemalt metsakava koostamisest meie lehel: metsamajandamiskava.

Metsamaa müük oksjonil ei garanteeri teile alati parimat hinda, kuigi paljud oksjoniportaalid just seda ütlevad. Metsa hindamine on subjektiivne ning müües oma kinnistu oksjonil on tulemus sama, nagu siis, kui te pakuksite oma kinnistut müügiks otse metsafirmadele.

Oksjoniportaalides ongi kinnistute ostjateks enamasti metsafirmad, kellest enamusel on paigas oma hindamisstrateegia.

Üks eelis, mis oksjoniportaalidel on, ongi see, et saate oma kinnistu potensiaalselt ühe korraga suurema hulga potensiaalsete ostjate silme-ette, mis ei garanteeri teile aga paremat hinda. 

Oksjoniportaalide üheks miinuseks on makstav komisjonitasu (3-8% müügisummast) mille maksab kinni metsakinnistu müüja. Samuti tuleks vaadata, et oksjoniportaalil poleks siduvaid lepinguid, mis kohustavad teid maksma erinevaid leppetrahve või muud sarnast.

Jällegi, metsafirmad hindavad metsakinnistute väärtusi subjektiivselt. Ei ole ühtset täpset metsa hinna valemit. Seetõttu pole ka internetis leida näiteks metsa hinna kalkulaatoreid ega muud sarnast. Kui soovite teada oma metsa umbkaudset hinda, võtke hinnapakkumine ka meie käest.

Metsa müües tasub meeles pidada, et ei tasu joosta kohe esimese pakkumise peale, mis tundub hea. Kui olete otsustanud oma kinnistu maha müüa, tasub võtta aega ning võtta pakkumised erinevatelt pakkujatelt. Kuna metsa hindamine on subjektiivne, ei tea kunagi, kes on nõus millist hinda maksma.

Metsa istutamise hind sõltub sellest, kui palju metsataimi ning millisest liigist soovite istutada. Samuti sellest, kus kinnistu asub ning milline on kinnistu ligipääsetavus. Lugege sellest lähemalt meie kokkuvõttest: metsa istutamine.

Metsateatist saab esitada mitmel viisil, k.a. elektrooniliselt. Lugege lähemalt metsateatise esitamiselt KKA kodulehelt vajutades siia.

Kuna iga kinnistu ning sellel olev mets on erinev, ei ole sellele ühte selget vastust. Terve kinnistu tasub müüa pigem neil metsaomanikel, kes ei soovi metsakinnistuga ise tegeleda. 

Kasvava metsa raieõiguse müük on hea otsus, kui teil on raieküpse puistuga metsamaa ning metsamaterjali hinnad on teie arvates piisavad. See variant sobib neile, kes soovivad nt oma metsakinnistu peale raietöid jälle taasmetsastada. Raieõiguse müük on hea võimalus oma metsast tulu teenida. Lugege lähemalt raieõiguse müügist meie kokkuvõttest: raieõiguse müük.

Kaitsealustel kinnistutel on enamasti erinevad piirangud, mis ei luba näiteks teostada raietöid või muud sarnast. Kuna neilt pole võimalik samaväärselt (kui piiranguteta kinnistute puhul) tulu teenida, ongi nende väärtus väiksem. 

Meile võib müügiks pakkuda ka metsakinnistuid, millel on hüpoteek.

Metsa ost ja majandamine

Meie peamised teenused

Pakume teile tasuta konsultatsiooni erinevatel metsandusalastel teemadel, nagu metsakinnistu taasmetsastamine, erinevad toetustega seotud teemad, metsateatise esitamine, metsakava koostamine, hooldusraiete vajalikkus ja läbiviimine ning palju muud. Meie metsandusspetsialistid on teie teenistuses ning teeme tihedat koostööd ka Eesti suurimate metsandusettevõtete ning metsaühistutega.

Kontakt

Selleks, et meiega ühendust võtta vaadake lähemalt kontakti lehelt.

Metsa müük

Lugege, kuidas toimub metsa müügi protsess teile kui müüjale.
2023

Raied

Millised on erinevad raied ning kuidas toimib raieõiguse müük.

Metsakava

Mis asi on metsakava ning miks metsaomanikul seda üldse vaja on.

Metsa hind

Metsamaa hektari hind ja selle kujunemine aastal 2023

Kasvava metsa ost
õiglase hinnaga

Kes me oleme?

Meie ettevõte on asutatud, lähtudes efektiivse ja jätkusuutliku metsamajandamise põhimõtetest. Erametsaselts.ee eesmärgiks on pakkuda meie klientidele abi-ja nõu metsa majandamisel, mis aitaks kaasa metsade tootlikuse kasvule ja jagaks metsa majandamisest tekkiva tulu stabiilse kasvu pikaajalise perioodi vältel.

Metsakinnistuid ostame pikaajalise investeeringu näol- ning kui te peaksite tahtma müüa oma metsakinistu kellelegi teisele, nõustame teid kõigi nüannside juures, tagamaks teile parima võimaliku tulemuse.

Metsamaa ostu protsess

Kui olete otsustanud oma metsakinnistu müüa, võtke kindlasti pakkumine ka meie käest. Nagu eelpool mainitud, investeerime metsakinnistutesse pikaajalise plaani alusel ning oleme huvitatud ka kinnistutest, kus on teostatud raietöid, et need uuesti üles töötada. Müües oma metsakinnistu meile, võite kindlad olla, et teie kinnistu on ka tulevikus heades kätes ning maksame metsa hektari eest alati väärikat hinda.
Alates teiepoolse hinnapäringu saatmisest käivitub protsess mille käigus tutvume teie kinnistuga metsaregistri andmete alusel ning enamus juhtude käib meie spetsialist isiklikult teie kinnistul kohal. Peale esialgset hindamist teeme teile esmase hinnapakkumise ning kui meie poolt pakutav hinnaklass on teile sobiv, jõuame kokkuleppele lõplikus müügihinnas.

Aitame teid metsa müügi protsessis algusest lõpuni, olgu teemaks erinevad juriidilised nüansid või maksukohustuste selgitamine. 

Metz Fund OÜ
+372 518 8829

Tasuta konsultatsioon

Kontaktivorm

Võtke meiega ühendust juba täna ning meie eksperdid aidatavad teie investeeringust maksimumi võtta.

Metsa hind aastal 2023

Loe kuidas kujuneb metsa hektari hind

Metsa müük parima hinnaga

Ostame teie metsakinnistu 

Raieõiguse ost
ja müük

Raieõiguse müük tehtud lihtsaks

Metsakava koostamine

Metsamajandamiskava koostamise teenus

Scroll to Top