Metsa ost korrektselt ning õiglase hinnaga!

Metsa ost õiglase hinnaga! Metsamaa hektari hind kuni 20 000€. Kui plaanite müüa oma metsa, olete jõudnud õigele kodulehele. Ostame kasvavat metsa, küpset metsa ning kinnistuid, kus on juba teostatud raietöid. Aitame teid ka metsa majandamisel. Pakume alati kvaliteetset teenust ning teid teenindavad metsandusspetsialistid.

Selleks, et saaksime teid aidata, palun täitke metsa ostu päringuvorm lehe allosas, kus saate täpsustada kas soovite metsa müüa-, osta- või majandada. Teeme koostööd Eesti suurimate metsandusettevõtetega- ning partneritega.


Loe ka Kuidas müüa metsa aastal 2023. Huvi korral vaadake ka Metsa müük ja maksud kokkuvõtet, kus on välja toodud erinevad maksukohustused mis võivad metsa müügiga kaasneda.


Metsamajanduskava koostamise tellimiseks vaadake lähemalt meie lehelt: metsamajanduskava. Samuti saame teid aidata metsateatise esitamisel ning erinevate metsamajanduslike töödega. Kui te soovite müüa raieõigust, vaadake lähemalt meie lehelt Raieõiguse Ost.

Metsa ost
ja metsa majandamine!

Erametsaselts osutab järgmisi teenuseid:

  • Metsamajanduslike tööde organiseerimine
  • Kasvava metsa raieõiguse ost ja/või metsamaterjali ost
  • Siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste taotlemine
  • Metsakinnistute ost ja metsa müük (tehniliste nüanssidega)
  • Ühistegevuse organiserimine
  • Koolituste korraldamine ja oskusteabe edastamine
Samuti teeme tihedat koostööd Eesti suurimate metsandusettevõtete ning metsaühistutega.
Teie abiline kõiges
metsanduses!

Metsamaa ost usalda eksperdile

Erametsaselts on asutatud lähtudes efektiivse ja jätkusuutliku metsamajandamise põhimõtetest. Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele abi ja nõu metsa majandamisel, mis aitaks kaasa metsade tootlikkuse kasvule ja jagaks metsa majandamisest tekkiva tulu stabiilse kasvu pikaajalise perioodi vältel. Metsakinnistuid ostame pikaajalise investeeringu näol- ning kui te peaksite tahtma müüa oma metsakinistu kellelegi teisele, nõustame teid kõigi nüannside juures, tagamaks teile parima võimaliku tulemuse.

Teie saate!

  • metsa ostParima hinna
  • metsa müükSobiva omaniku
  • raieõiguse ostKiire tehingu
Tasuta Konsultatsioon
Metsa müük usalda
ekspertidele

Metsa ost ja majandamine

Erametsaselts on asutatud lähtudes efektiivse ja jätkusuutliku metsamajandamise põhimõtetest. Erametsaseltsi eesmärgiks on pakkuda meie klientidele abi-ja nõu metsa majandamisel, mis aitaks kaasa metsade tootlikuse kasvule ja jagaks metsa majandamisest tekkiva tulu stabiilse kasvu pikaajalise perioodi vältel.


Metsakinnistuid ostame pikaajalise investeeringu näol- ning kui te peaksite tahtma müüa oma metsakinistu kellelegi teisele, nõustame teid kõigi nüannside juures, tagamaks teile parima võimaliku tulemuse.

Metsa ost ja sellega kaasnev protsess

Kui olete otsustanud oma metsakinnistu müüa, võtke kindlasti pakkumine ka meie käest. Nagu eelpool mainitud, investeerime metsakinnistutesse pikaajalise plaani alusel ning oleme huvitatud ka kinnistutest, kus on teostatud raietöid, et need uuesti üles töötada. Müües oma metsakinnistu meile, võite kindlad olla, et teie kinnistu on ka tulevikus heades kätes ning maksame metsa hektari eest alati väärikat hinda.


Alates teiepoolse hinnapäringu saatmisest käivitub protsess mille käigus tutvume teie kinnistuga metsaregistri andmete alusel ning enamus juhtude käib meie spetsialist isiklikult teie kinnistul kohal. Peale esialgset hindamist teeme teile esmase hinnapakkumise ning kui meie poolt pakutav hinnaklass on teile sobiv, jõuame kokkuleppele lõplikus müügihinnas.


Isenesestmõistetavalt aitame teid läbi kogu bürokraatilise müügiprotsessi alustades (vajadusel) metsamajandamiskava taotlemisest, kuni erinevate makse puudutavate detailideni. Kogu meie meeskond on läbi ja lõhki metsandusinimesed ning leiame alati lahenduse ka kõige keerulisematele metsandusalastele väljakutsetele.

Küsi tasuta hinnapakkumist

Soovite teada palju on Teie metsamaa väärt? Jätke meile oma andmed ning teeme Teile esialgse hinnapakkumise hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Asukoht
Kontaktandmed